432

Carte de autor “Al 13-lea Congres”; Xilogravură 1982, carte asamblată în 2010; Xilogravură; 47×51.5×1.5cm; 32 pagini, inclusiv coperta – pagina 20

_________________________________

<< FACTOR ACTIV IN DEZVOLTAREA
NATIUNII NOASTRE – ECHILIBRUL
DEMOCRATIC DINTRE POLITIC
SI ECONOMIC.>>
_________________________________