440

Carte de autor “Al 13-lea Congres”; Xilogravură 1982, carte asamblată în 2010; Xilogravură; 47×51.5×1.5cm; 32 pagini, inclusiv coperta – pagina 4

_________________________________

<<CALITATEA MUNCII PRESTATE DE FIECARE
CETATEAN, DUCE NEMIJLOCIT LA FAURIREA
UNEI NOI SIETATI – SOCIETATEA SOCIAL –
ISTA MULTILATERAL DEZVOLTATA>>
_________________________________