442

Carte de autor “Al 13-lea Congres”; Xilogravură 1982, carte asamblată în 2010; Xilogravură; 47×51.5×1.5cm; 32 pagini, inclusiv coperta – coperta 1 echivalent pagina 1,